Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

Sapa mờ sương (photo by P. AN - P.M.TUẤN)
1 nhận xét: